ชินตา มานิ รีสอร์ท โรงแรมดีไซน์จัดจ้านและโมเดิร์นที่สุดแห่งหนึ่งในเสียมเรียบ ออกแบบและตกแต่งภายในใหม่โดย Bensley Drsign Studios แต่ที่ประทับใจยิ่งกว่า พวกเขาไม่ได้ละทิ้งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อเป็นของขวัญ ความอุดมสมบูรณ์ของแมกไม้น้อยใหญ่ ต้นสักอายุนับร้อยปีอันสูงตระหง่าน พบเห็นได้นับไม่ถ้วน สร้างความร่มรื่นไปทั่วทั้งเมืองอย่างน่าอิจฉา สภาพการจราจรที่เบาบาง ใช้เวลาเพียงไม่นานก็ไปถึงจุดหมาย ยานพาหนะที่ชาวเสียมเรียบนิยมใช้สัญจรมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ รองลงมา ได้แก่ รถรับจ้าง หรือ รถตุ๊กตุ๊ก ที่เราใช้โดยสารเป็นหลักนอกเหนือการเดินเท้า โดยมีรถจักรยาน และรถยนต์ซึ่งพอมีให้เห็นประปรายไล่เรียงตามลำดับ
บันทึกในสมุดพกเขียนเอาไว้ตามเวลาประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 11.45 น. นกยักษ์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG905 พาเราบินลัดฟ้าสู่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ เมืองที่เต็มไปด้วยคราบประวัติศาสตร์ทรงคุณค่า หากจะเรียก “เสียมเรียบ” หรือ “เสียมราฐ” ถึงกระนั้นก็ไม่ทำให้เสน่ห์ของเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเพื่อนบ้านแห่งนี้ลดทอนลงแต่อย่างใด ด้วยเวลาที่มิอาจรอรี เราสองคนจึงรีบปรี่ไปรับกระเป๋าแบกขึ้นบ่า พร้อมสะพายกล้อง DSLR คู่กายเริ่มต้นภารกิจในทันใด
โบราณสถานอันตระการตาเป็นอีกหนึ่งจุดหมาย ‘Must see before you die’ สำนวนอมตะของนครวัดแห่งเมืองพระนคร สถานที่ที่ใครต่อใครร่ำลือว่าสวยนัก สวยหนา ซึ่งก็จริงอย่างที่เขาว่า เมื่อเราได้มาเห็นกับตายิ่งเกินกว่าจะหาคำบรรยายใดเท่าเทียม แม้ตลอดระยะทางการเดินชมปราสาทแต่ละที่ และระยะห่างของปราสาทแต่ละแห่งต้องใช้พลังมากพอสมควร ทว่าความเหนื่อยล้าและไอแดดที่แผดเผากลายเป็นเรื่องเล็กน้อย เมื่อเทียบกับความคุ้มค่าที่ได้ยลโฉมนครธม, ปราสาทตาพรหม และบันทายสรี ปราสาทหินทรายขนาดเล็กซึ่งห่างออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 30 กิโลเมตร

จากภาพ
นครธม ปราสาทอันงดงามซึ่งเป็นเมืองหลวงแหงสุดท้ายของอาณาจักรขอมยุครุ่งเรือง สัจธรรมอย่างหนึ่งที่เราพบเจอ ยิ่งระยะทางห่างออกไปมากเท่าไร ความเจริญก็ไกลห่างออกไปมากเท่านั้น สภาพถนนลูกรังสลับกับหินเกล็ดลาดยางมะตอยเป็นหลุมเป็นบ่อ สภาพบ้านเรือนแทบไม่ต่างจากชนบทในบ้านเรานัก วิถีชีวิตของชาวบ้าน คือ การปลูกข้าว ทำนาเลี้ยงปากท้อง ขณะที่ชาวบ้านฝั่งทะเลสาบเขมร หรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดอันกว้างใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีสภาพบ้านเรือน เป็นแพลอยน้ำ ก็จะประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก
จากวันแรกจนวันสุดท้าย แม้ลำบากบ้าง สบายบ้าง อย่างน้อยการเดินทางอันสุดแสนมาราธอนตลอด 3 วัน 2 คืน ก็มอบทั้งประสบการณ์ และความประทับใจมากมายให้กับเราสองคน ยกเว้นเพียงเรื่องเดียว คือ อาหารท้องถิ่นที่รสชาติไม่ถูกปากเรานัก ถือเสียว่าลองสักครั้งให้มันรู้ไปแล้วกัน
Board: TRAVEL
(0)
Share
damn
Keep by damn
1106
FOLLOWER

ชินตา มานิ รีสอร์ท โรงแรมดีไซน์จัดจ้านและโมเดิร์นที่สุดแห่งหนึ่งในเสียมเรียบ ออกแบบและตกแต่งภายในใหม่โดย Bensley Drsign Studios

"แต่ที่ประทับใจยิ่งกว่า พวกเขาไม่ได้ละทิ้งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อเป็นของขวัญ ความอุดมสมบูรณ์ของแมกไม้น้อยใหญ่ ต้นสักอายุนับร้อยปีอันสูงตระหง่าน พบเห็นได้นับไม่ถ้วน สร้างความร่มรื่นไปทั่วทั้งเมืองอย่างน่าอิจฉา สภาพการจราจรที่เบาบาง ใช้เวลาเพียงไม่นานก็ไปถึงจุดหมาย ยานพาหนะที่ชาวเสียมเรียบนิยมใช้สัญจรมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ รองลงมา ได้แก่ รถรับจ้าง หรือ รถตุ๊กตุ๊ก ที่เราใช้โดยสารเป็นหลักนอกเหนือการเดินเท้า โดยมีรถจักรยาน และรถยนต์ซึ่งพอมีให้เห็นประปรายไล่เรียงตามลำดับ
"
1 KEEP
damn
0 LOVES
COMMENT