น้ำเสีย...หนึ่งในปัญหาที่ต้องเร่งแก้ในบาหลี หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างออกมาแสดงความกังวลใจเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวแบบมวลชนซึ่งใช้ทรัพยากรนํ้าในปริมาณมากและการพัฒนาเกินขนาดของบาหลี ซึ่งอาจพรากตัวตนของเกาะสวรรค์นี้ไปตลอดกาล และแม้ขณะนี้จะมีความพยายามจากโรงแรมบางแห่งที่เริ่มสร้างโรงบำบัดนํ้าเสียเพื่อหมุนเวียนนำนํ้ากลับมาใช้อีกครั้ง แต่หลายฝ่ายก็เชื่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บาหลีจะสามารถรักษาสมดุลระหว่างสิ่งที่มีอยู่แต่เดิมและกระแสที่เข้ามาเยือนได้อย่างลงตัวเช่นที่เคยเป็นมา
	
ในวันนี้ การเดินทางของบาหลีได้เดินมาถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้ง เป็นช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายจะได้กลับมาใคร่ครวญกันให้ดีว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา มนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดให้ผู้คนนับล้านปรารถนาจะเข้ามาสัมผัสและพักพิงบนเกาะสวรรค์แห่งนี้ แท้จริงแล้วคือธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และความเป็นอยู่เรียบง่ายที่กำลังถูกทำลายมิใช่หรอกหรือ
แม้กาลเวลาจะนำพาความเปลี่ยนแปลงมาสู่ทุกสรรพสิ่ง แต่อูบุด (Ubud) ก็อ้าแขนโอบกอดศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสง่างามด้วยการนำเสนอตนเองในรูปแบบเมืองเพื่อสุขภาพ ด้วยที่พักหลากหลายระดับ พิพิธภัณฑ์ศิลปะทั้งสมัยเก่าและร่วมสมัย สตูดิโอโยคะ สปาเพื่อสุขภาพ ร้านอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ในบรรยากาศวิถีชีวิตท้องถิ่นที่เรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติ แต่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณที่ยึดมั่นในประเพณีและความเชื่ออันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

อัญมณีเม็ดงามกลางมหาสมุทร
“บาหลี (Bali)” เกาะเล็กๆ ของอินโดนิเซีย
ที่ทอดตัวท่ามกลางหมู่เกาะนับหมื่นในมหาสมุทรอินเดีย ได้รับการขนานนามให้เป็นเกาะสวรรค์ที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์เย้ายวน ดึงดูดให้ผู้คนนับล้านหลั่งไหลกันเข้ามาชมความงามพิสุทธิ์จากฝีมือการรังสรรรค์ของธรรมชาติอย่างไม่ขาดสาย 
	ความงามอันเลื่องชื่อบนพื้นที่เกาะเล็กๆ เพียง 5,780 ตารางกิโลเมตรที่ได้ชื่อว่าเป็นอัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย ส่วนหนึ่งมีที่มาจากพิกัดซึ่งห่างจากเส้นศูนย์สูตรไม่มากนัก ก่อให้เกิดสภาพอากาศแบบเมืองร้อน ผนวกเข้า
กับภูมิประเทศที่มีความหลากหลาย ทั้งยังมีภูเขาไฟกุหนุงอากุง (Gunung Agung) ซึ่งระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อปี 1963 ทำให้ผืนป่าของบาหลีอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุจากดินภูเขาไฟ จนได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งแต่ทุ่งนา
ขั้นบันไดเขียวขจี ไปจนถึงต้นมะพร้าวบนหาดทรายขาวละเอียดริมชายฝั่งตัดกับสีฟ้าของนํ้าทะเล สีเขียวชอุ่มและเหลืองทองในฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งแผ่อาณาเขตเต็มพื้นที่บนเนินเขาน้อยใหญ่และด้วยข้อห้ามไม่ให้สร้างอาคารสูงเกินความสูงของต้นมะพร้าวหรือ 15 เมตร ปัจจุบันทัศนียภาพ
สวยงามเหล่านี้จึงไม่ถูกบดบัง อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังความอุดมสมบูรณ์ของผืนนาที่จับใจผู้คนนี้ แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เพียงกฎหมายหรือข้อบังคับที่กำหนดขึ้นเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา 	เมื่อภูมิทัศน์ที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวของบาหลีถูกถ่ายทอดผ่านปลายพู่กันของเหล่าจิตรกร และคำรํ่าลือในความงดงามแพร่กระจาย
ออกไป อูบุดจึงได้มีโอกาสต้อนรับบุคคลสำคัญที่แวะเวียนกันเข้ามาชื่นชมดินแดนสวรรค์แห่งนี้ 
ทั้งนักแสดงชื่อดังอย่าง ชาร์ลี แชปลิน (Charlie 
Chaplin) เฮอร์เบิร์ต จอร์จ เวลส์ (Herbert George Wells) บิดาแห่งนิยายวิทยาศาสตร์ และมาร์กาเร็ต มี้ด (Margaret Mead) 
นักมานุษยวิทยาวัฒนธรรมชาวอเมริกัน 
	ในปี 1936 กษัตริย์แห่งอูบุด วอลเทอร์ ชปีส์ รูดอล์ฟ บอนเน็ต และศิลปินท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวทางศิลปะที่เรียกว่า “ปิตา มาฮา (Pita Maha)” ซึ่งกลายเป็นผู้กำหนดทิศทางงานศิลปะของบาหลีในเวลาต่อมา โดยรวบรวมศิลปินผู้เชี่ยวชาญทั่วทั้งเกาะให้มาถ่ายทอดศิลปะการวาดภาพ ดนตรีและการร่ายรำแก่คนรุ่นใหม่ เพื่อสืบสานภูมิปัญญา  บาหลียังอาบไล้ด้วยแสงแดดแห่งจิตวิญญาณของผู้คนที่ยึดมั่นในความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติอันเป็นเอกลักษณ์ไว้อย่างเหนียวแน่น	วิถีชีวิตของชาวบาหลีเป็นผลจากการตกผลึกทางความเชื่อดั้งเดิม ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ แต่เดิมคนพื้นถิ่นในหมู่เกาะอินโดนีเซียมีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าและจิตวิญญาณที่สถิตอยู่ในธรรมชาติ ต่อมาเมื่อกลุ่มพ่อค้าจากอินเดียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางเข้ามาค้าขายจึงได้นำเอาศาสนาฮินดูเข้ามาด้วย ลัทธิต่างๆ ของฮินดูจึงค่อยๆ ขยายวงกว้างออกไป ตามมาด้วยศาสนาพุทธที่เข้ามาภายหลัง ยุครุ่งเรืองของอาณาจักรศรีวิชัย วัฒนธรรมฮินดูรูปแบบใหม่ที่เกิดจากการผสมผสานในเกาะชวา สุมาตรา และบาหลีนี้มาถึงจุดพลิกผัน เมื่ออาณาจักรมัชปาหิตผู้ควบรวมอาณาจักรต่างๆ ในหมู่เกาะเป็นรัฐเดียวกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ถูกรุกรานและพ่ายให้แก่อาณาจักรมะละกาซึ่งเข้ารีตศาสนาอิสลาม ในปี 1478 ทำให้กษัตริย์แห่งอาณาจักรมัชปาหิตซึ่งมีศูนย์กลางอยู่บนเกาะชวาตะวันออก พร้อมด้วยเจ้านาย นักบวช ช่างศิลป์ และชาวฮินดูที่ไม่ต้องการเปลี่ยนศาสนาต้องหลบมาตั้งถิ่นฐานในเกาะบาหลีและเกาะลอมบอก (Lombok) ด้วยเหตุนี้ สถาปัตยกรรม วรรณคดี ดนตรี การร่ายรำและวัฒนธรรมความเชื่อพื้นเมืองดั้งเดิมของบรรพชนในหมู่เกาะอินโดนีเซียจึงยังหลงเหลือและงอกงามอยู่เพียงในบาหลีและลอมบอกเท่านั้น
(1)
Share
TCDC
Keep by TCDC
2147
FOLLOWER

น้ำเสีย...หนึ่งในปัญหาที่ต้องเร่งแก้ในบาหลี

"หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างออกมาแสดงความกังวลใจเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวแบบมวลชนซึ่งใช้ทรัพยากรนํ้าในปริมาณมากและการพัฒนาเกินขนาดของบาหลี ซึ่งอาจพรากตัวตนของเกาะสวรรค์นี้ไปตลอดกาล และแม้ขณะนี้จะมีความพยายามจากโรงแรมบางแห่งที่เริ่มสร้างโรงบำบัดนํ้าเสียเพื่อหมุนเวียนนำนํ้ากลับมาใช้อีกครั้ง แต่หลายฝ่ายก็เชื่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บาหลีจะสามารถรักษาสมดุลระหว่างสิ่งที่มีอยู่แต่เดิมและกระแสที่เข้ามาเยือนได้อย่างลงตัวเช่นที่เคยเป็นมา

ในวันนี้ การเดินทางของบาหลีได้เดินมาถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้ง เป็นช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายจะได้กลับมาใคร่ครวญกันให้ดีว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา มนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดให้ผู้คนนับล้านปรารถนาจะเข้ามาสัมผัสและพักพิงบนเกาะสวรรค์แห่งนี้ แท้จริงแล้วคือธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และความเป็นอยู่เรียบง่ายที่กำลังถูกทำลายมิใช่หรอกหรือ"
1 KEEP
TCDC
1 LOVES
tunabb
COMMENT