จอร์แดน ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ Baptism Site
The Baptism Site of Jesus Christ คือพื้นที่ทรงคุณค่าทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ซึ่งมีความสำคัญ เพราะเป็นจุดที่พระเยซูทำพิธีล้างบาปหรือศีลจุ่มเป็นครั้งแรกบริเวณริมแม่น้ำจอร์แดน ปัจจุบันภายใน Baptism Site ยังคงซากโบราณหลงเหลือให้ชมหลายจุด รวมถึงโบสถ์ St.John The Baptist สถาปั˜ตยกรรมไบเซนไทนเก่‹าแก่‹ริมนํ้าไม่‹ต่‹างกับการได้Œเดินทางมาแสวง บุญตามรอยประวัติศาสตร์  โดยเฉพาะการได้Œลงไปว่ายน้ำหรือชําระล้างร่างกายในแม่‹นํ้าจอร์แดน ก็คงเป็šนประสบการณ์ที่ชาวคริสต์ยากจะลืมเลือนบริเวณดังกล่‹าว คาบเกี่ยวติดกับเขตแดนอิสราเอล นักท่‹องเที่ยวจึงมีเวลาเข้Œาชมจํากัดประมาณ 45 นาที และไม่ควรเดินออกนอกเส้Œนทาง (www.baptismsite.com)
Petra
การเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ช่วยรับรองความคุ้มค่าจากการเดินทางไปเยือน “เพตรา” ชาวโลกส่วนใหญ่อาจรู้จักนครเพตราจากภาพยนตร์ Indiana Jones and the Last Crusade แต่ทว่าอารยธรรมของชนเผ่าเร่‹ร่อนชาวอาหรับนั้น ก่อเกิดขึ้นมาแล้วกว่า 2,000 ปี‚‚ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ Aretas ที่ 4 ซึ่งเป็นยุคที่เพตรามีความเจริญรุ่งเรืองที่สุด เพราะเป็นจุดเชื่อมต่อการค้าระหว่างดินแดนตะวันตกกับตะวันออก โดยจุดขายที่ใครๆ คุ้นตาอย่าง The Treasury ปราสาทหินแกะสลักสุดอลังการที่หลบซ่อนอยู่‹หลังโตรกผานั้น นับเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่เท่านั้น เพราะเมื่อย่ำเท้าฝ่ากรวดทราย อาณาจักรแห่งอดีตกาลที่แฝงตัวกลมกลืนไปกับเนินผาสูงชัน หินสีชมพู และทะเลทรายอันกว้างใหญ่ จะทำให้เรารู้ซึ้งถึงนิยามในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกได้อย่างหมดจดฝ่าความแห้งแล้งของทะเลทรายเพื่อพบกับความมหัศจรรย์ที่คุ้มค่าแก่การมาเยือน Mount Nebo & Madaba
ตำนานแห่ง “โมเสส” หรือ Prince of Eygpt จะยิ่งสมจริงมากขึ้น เมื่อเดินทางไปสู่เมาต์ เนโบ (Mount Nebo) ยอดเขาที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเกือบ3,000 ฟุต ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Moses Memorial Church และยังเป็นสถานที่ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ฝั˜งร่‹าง ของโมเสสเอาไว้Œ ในวันที่สภาพอากาศเป็นใจ เราจะมอง เห็นดินแดนของประเทศอิสราเอลอยู่‹ไกลลิบๆ เมื่อนั่งรถ จากยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ไปราว 9 กิโลเมตร เป็นศูนย์กลาง ของมาดาบา (Madaba) เมืองแห่‹งศิลปวัฒนธรรมที่ ผสมกลมกลืนระหว่‹างชาวคริสต์กรีกออร์ทอดอกซ์กับ ชาวมุสลิม และได้รับขนานนามว่‹าเป็น ‘เมืองแห่‹งโมเสก’ เพราะเมืองแห่งนี้มีโรงเรียนฝึกอาชีพ ประดิษฐ์ชิ้นงาน โมเสกสมัยใหม่‹ที่มีลวดลายสุดคลาสสิก วางจําหน่‹าย กระจัดกระจายอยู่‹ตามซุค (Souq) ทั่วเมือง Wadi Rum
แนวเทือกเขาหินขนาดมหึมาสีน้ำตาลเข้มสลับลวดลายเป็นชั้นๆ ซ้อนทับกันเป็นฉากหลัง โดยมีฉากเบื้องหน้าเป็นทะเลทรายเวิ้งว้างไกลสุดลูกหูลูกตา ลดขนาดของชาวท้องถิ่น ซึ่งกำลังจูงอูฐอยู่ท่ามกลางผืนทรายสีแดง-ส้มนั้นเหลือเพียงตัวกระจิดริด ภาพเหล่านี้คือความน่าตื่นตะลึงของภูมิประเทศในวาดิรัม (Wadi Rum) ทะเลทรายที่มีชื่อเสียงที่สุดของจอร์แดน การสำรวจทะเลทรายที่สะดวกที่สุดคือการนั่งรถโฟร์วีลผ่านหุบเขาธรรมชาติ เนินผาแกะสลัก แวะจิบชาในแคมป์ของชาวเบดูอิน หรือหากมีเวลามากพอ อยากสัมผัสความเป็นชนเผ่าพื้นเมือง การลองนั่งอูฐเหยาะย่างไปตามผืนทรายก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจ ก่อนไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันที่บริเวณเนินผาจุดชมแสงอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าที่จะฝากความงามเกินพรรณนาเอาไว้ให้จดจำ Aqaba
เมืองพักตากอากาศทางตอนใต้Œที่ชื่ออคาบา (Aqaba) ติดกับ Red Sea ทะเลสำคัญในดินแดนตะวันออกกลาง ซึ่งมีอาณาเขตร่วมระหว่างจอร์แดน อิสราเอล-ปาเลสไตน์ อียิปต์ ยาวไปจนถึงซาอุดีอาระเบีย ด้วยความเป็นเมืองชายทะเลที่มีสภาพอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนอคาบาจึงคลาคลํ่าไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มุ่งหน้ามาพักผ่อนในวันหยุด ด้วยกิจกรรมหลากหลายโดยเฉพาะการล่องเรือไปดำน้ำ กินอาหารทะเลหรือชอปอย่างเพลิดเพลิน เพราะเป็นเมืองปลอดภาษี และยังมีโรงแรมหรูหราให้เลือกหลากสไตล์แต่สิ่งที่พลาดไม่ได้คือการลัดเลาะชมสีสันในตัวเมือง ซึ่งจะค่อยๆ เผยออกมาทีละนิดภายหลังแสงอาทิตย์อ่อนแรง ร้านรวงต่างๆ ผับบาร์ภัตตาคารจะทยอยเปิดขาย พร้อมกับผู้คนซึ่งแทบไม่เห็นในช่วงกลางวัน ที่พากันออกมาสร้างความอึกทึก พอๆ กับเสียงกุบกับๆ ของรถม้าวิ่งตระเวนไปตามถนนเพื่อหานักท่องเที่ยวที่ต้องการชมเมือง
Dead Sea
เดดซี (Dead Sea) ที่มาของชื่อนี้ มาจากความเข้Œมข้Œนของนํ้าทะเลที่เค็มที่สุดในโลก จนไร้Œซึ่งสิ่งมีชีวิตใดๆเนื่องจากเป็šนทะเลปิด ตํ่ากว่‹าระดับนํ้าทะเลทั่วไปราว 400 เมตร ผลลัพธ์ดังกล่าว Dead Sea จึงอุดมไปด้วยแร่‹ธาตุ โดยเฉพาะโพแทสเซียม แคลเซียม กลายเป็šนแหล่งทรัพยากรสําคัญ จุดขายที่ดึงดูดนักท่‹องเที่ยวเพราะนอกจากการได้Œชมทัศนียภาพความงามของทะเลสีครามอันนิ่งสงบแล้Œว  ความเข้Œมข้Œนของเกลือในนํ้าทะเลทําให้เราสามารถนอนลอยตัวเอนหลังไปบนผืนนํ้าได้Œโดยไม‹จม ส‹วนโคลนริมทะเลยังเปี่‚›ยมด้Œวยคุณสมบัติช่วยรักษาโรค บํารุงผิวพรรณ ล้Œางสารพิษ จึงไม่ต้องตกใจ หากเห็นใครนำโคลนมาทาหน้าทาตัวจนดำปี๋ Kempinski Hotel Ishtar
Kempinski Hotel Ishtar โดดเด่นด้วยการออกแบบเล่นระดับให้ลาดตํ่าเป็นชั้นๆ ไปจรดริมทะเลเดดซี เพื่อให้Œแขกผู้เข้าพักได้Œสัมผัสทะเลอย่างเป็นส่วนตัว ห้อง Ishtar Royal Villas ที่สุดของความโอ่อ่านั้น ผู้เข้าพักอาจรู้สึกว่าได้อยู่ในบ้านหรูริมทะเลสาบมากกว่าโรงแรมเพียบพร้อมด้วยบริการสปาทรีตเมนต์นำผลิตภัณฑ์จากเดดซีมาเป็นจุดขาย (www.kempinski.com/en/dead-sea/hotel-ishtar) Ajloun Castle 
ด้านบนของป้อมปราการหินกลางทะเลทรายที่ตระหง่‹าน เด่นเหนือเนินเขาสูงกว่‹า 1,250 เมตร สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของเมืองได้Œแบบ 360 องศา ชนิดว่‹าหากกองทัพศัตรูใดเขŒามารุกราน ก็คงไม่‹อาจเล็ดรอดจากสายตาไปได้Œ ขอต้Œอนรับสู่‹อัจลูน (Ajloun Castle) ปราสาทเก่‹าตั้งแต่‹ยุค 1184 ปกครองโดย Izzad-Din Usama bin Munqidh หลานชายของ Saladin ผู้ยิ่งใหญ่‹ในอาณาจักรมุสลิม ปราสาทแห่‹งนี้เป็šนหนึ่งในปราสาทที่มีความสําคัญด้Œานประวัติศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่‹ใน ชัยภูมิอันเหมาะสมในการป้‡องกันเส้นทางสินค้Œาไปยังซีเรีย รวมถึงใช้Œเป็šนศูนย์กลางการส่‹งพิราบสื่อสารไปไกลถึงกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ Ajoun Castle ผ่‹านร้Œอนผ่‹านหนาวในยุคสงครามครูเสด จนกระทั่งเริ่มเสื่อมลงจากการต้Œองเผชิญการรุกรานของกองทัพมองโกลและแผ่‹นดินไหวครั้งใหญ่‹  แต่‹ปัจจุบันสภาพของปราสาทยังคงความสมบูรณ์แข็งแกร่‹ง กลายเป็šนแหล่‹งท่องเที่ยวที่เปิดให้Œใครๆเข้Œาชมได้Œทุกซอกทุกมุม มีทั้งห้Œองพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาโบราณวัตถุลํ้าค่‹า หรือสนุกกับการปีนป่ายไต่‹ขึ้นไปตามบันไดแคบๆผ่‹านประตูหินคดเคี้ยวสู่‹ด้Œานบนที่ให้Œความรู้Œสึกไม่‹ต่‹างจากเหล่‹าทหารประจําป‡อมปราการในภาพยนตร์สงครามย้Œอนยุค
Board: IN FOCUS
(1)
Share
LonelyPlanet
Keep by LonelyPlanet
1859
FOLLOWER

จอร์แดน ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์

"Baptism Site
The Baptism Site of Jesus Christ คือพื้นที่ทรงคุณค่าทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ซึ่งมีความสำคัญ เพราะเป็นจุดที่พระเยซูทำพิธีล้างบาปหรือศีลจุ่มเป็นครั้งแรกบริเวณริมแม่น้ำจอร์แดน ปัจจุบันภายใน Baptism Site ยังคงซากโบราณหลงเหลือให้ชมหลายจุด รวมถึงโบสถ์ St.John The Baptist สถาปั˜ตยกรรมไบเซนไทนเก่‹าแก่‹ริมนํ้าไม่‹ต่‹างกับการได้Œเดินทางมาแสวง บุญตามรอยประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะการได้Œลงไปว่ายน้ำหรือชําระล้างร่างกายในแม่‹นํ้าจอร์แดน ก็คงเป็šนประสบการณ์ที่ชาวคริสต์ยากจะลืมเลือนบริเวณดังกล่‹าว คาบเกี่ยวติดกับเขตแดนอิสราเอล นักท่‹องเที่ยวจึงมีเวลาเข้Œาชมจํากัดประมาณ 45 นาที และไม่ควรเดินออกนอกเส้Œนทาง (www.baptismsite.com)"
1 KEEP
LonelyPlanet
1 LOVES
nokda
COMMENT