งานบุญไชยะบุรี  ขบวนแห่ที่จะประกอบด้วย ขบวนช้างในการตกแต่งประดับประดาช้างแบบชาวไทลื้อ อันเป็นกลุ่มชนเลี้ยงช้างใน สปป.ลาวที่แตกต่างจากในไทยที่จะเป็นชนชาติส่วยหรือกูย และชนชาติกะเหรี่ยง
แผ่นดินล้านช้างปัจจุบันมีช้างที่เป็นช้างเลี้ยงไว้ใช้งานมากอยู่ในพื้นที่สองแห่ง คือที่แขวงไชยะบุรี และแขวงจำปาสัก โดยเฉพาะที่แขวงไชยะบุรี เป็นพื้นที่ป่าไม้สัก มีการทำไม้ที่ต้องใช้ช้างมาช่วยทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก ทุกๆปีที่แขวงนี้จึงจัดให้มีงานเทศกาลสำคัญคือ งานบุญช้าง เป็นงานเทศกาลที่ให้ความสำคัญของช้างว่าเป็นสัตว์ที่ทำประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่มนุษย์ ดังนั้น มนุษย์จึงควรตอบแทนคุณค่าของช้างด้วยการดูแลช้างด้วยวิธีการต่างๆ แขวงไชยะบุรี เป็นจังหวัดภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ที่ไกลปืนเที่ยงจากนครหลวงเวียงจันทน์ สาเหตุหนึ่งที่ไกลปืนเที่ยงเพราะแขวงนี้เป็นแขวงที่ล่อแหลม มีปัญหาด้านความมั่นคงมาโดนตลอด พื้นที่ทั้งแขวงอยู่ฝั่งขวาแม่น้ำโขงอยู่คนละฝั่งกับประเทศ สปป. ลาวส่วนใหญ่ก็คือฟากฝั่งเดียวกับประเทศไทย ดังนั้นในช่วงแรกของการสร้างชาติลาวเมื่อใหญ่ต่างๆ ของแขวงไชยะบุรี จึงขึ้นอยู่กลับเมืองน่าน แขวงไชยะบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งของ สปป.ลาว ตั้งอยู่ประชิดติดกับจังหวัดน่านและจังหวัดเลยของประเทศไทย การเดินทางไปยังแขวงไชยะบุรี จึงสามารถเดินทางออกไปได้ทั้งที่ด่านห้วนโก๋น จังหวัดน่านและด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ข้ามแม่น้ำเหือง อ.ท่าลี่ จังหวัดเลย การแสดงความสามารถของช้าง เช่น การทำไม้ การเล่นกายกรรมพลิกแพลงต่างๆ
Board: Travel
(0)
Share
Kullastree
Keep by Kullastree
2581
FOLLOWER

งานบุญไชยะบุรี

"ขบวนแห่ที่จะประกอบด้วย ขบวนช้างในการตกแต่งประดับประดาช้างแบบชาวไทลื้อ อันเป็นกลุ่มชนเลี้ยงช้างใน สปป.ลาวที่แตกต่างจากในไทยที่จะเป็นชนชาติส่วยหรือกูย และชนชาติกะเหรี่ยง "
1 KEEP
Kullastree
0 LOVES
COMMENT