กิจกรรม เก็บผักปลอดสารพิษ เจ้าผักน้อยที่กำลังโต
นักท่องเที่ยวตัวน้อยกับผลงานการเก็บผัก เข้ามาดูผลงานของน้องใกล้ๆ อีกหนึ่งนักเก็บผักมือสมัครเล่น ผลงานที่ทำได้ในครั้งนี้ ตะกร้าผักของนักท่องเที่ยวท่านอื่น หนึ่งในสวนผักที่รอให้นักท่องเที่ยวเข้าชม เดินดูรอบๆแปลงผักปลอดสารพิษ ผักสดๆในระยะประชิด
(0)
Share
JimThompsonFarm
186
FOLLOWER

กิจกรรม เก็บผักปลอดสารพิษ

"เจ้าผักน้อยที่กำลังโต"
1 KEEP
JimThompsonFarm
0 LOVES
COMMENT