การเดินทางและสอบถามข้อมูล การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ผ่านสิงห์บุรี ชัยนาทเข้านครสวรรค์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑ อีกครั้ง ผ่านกำแพงเพชร ตาก จากนั้นตรงเข้าสู่จังหวัดลำปาง รวมระยะทางทั้งสิ้น ๕๙๙ กิโลเมตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ททท. สำนักงานเชียงใหม่ (สำนักงานชั่วคราว ติดต่อได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) ๑๖๔/๙๔-๙๕ 	ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ๕ ๐๑๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕ ๓๒๗ ๖๑๔๐-๑ อีเมล tatchmai@tat.or.th
ลำปางนับเป็นศูนย์การค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของบริเวณภาคเหนือตอนบน เป็นเมืองแห่งการขนถ่ายสินค้าเข้าออก โดยมีแม่น้ำวัง เป็นเส้นทางสัญจร อีกทั้งยังเป็นชุมทางการค้าไม้สัก โดยมีย่านการค้าสำคัญตั้งอย่บู ริเวณริมฝั่ง ซ้ายแม่น้ำวังเรียกกันว่าตลาดจีน หรือที่ชาวเมืองลำปางเรียกกันในภาษาพื้นเมืองทางเหนือว่ากาดกองต้า ซึ่งมีอาคารบ้านเรือนที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมหลากหลายอย่างสวยงาม วันเวลาผ่าน วิถีชีวิตและสภาพสังคมเปลี่ยนเข้าสู่ยุคของการสัญจรทางบก พร้อมกับการเดินทางมาถึงของทางรถไฟ ย่านกาดกองต้าที่เคยเจริญเฟื่องฟูก็เริ่มซบเซาลง จนกระทั่งถึงวันนี้ กาดกองต้าพลิกฟื้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองลำปาง มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยอาคารบ้านเรือนซึ่งมีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่สวยงาม ผสมผสานความหลากชาติ หลายวัฒนธรรมทั้งไทย พม่า จีน ฝรั่ง โดยผู้คนในพื้นที่ยังคงดูแลรักษาไว้ จากความร่วมแรงร่วมใจนี้ กาดกองต้าจึงได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี ๒๕๕ ๑ ประเภทชุมชนพื้นถิ่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
จุดเด่นของกาดกองต้าเริ่มตั้งแต่เชิงสะพานรัษฎาภิเศก ซึ่งอาคารที่น่าสนใจก็มีอาคารฟองหลีที่ได้รางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ปี ๒๕๕ ๑ อาคารเยียนซีไท้ลีกี ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในย่านตลาดจีน บ้านอนุรักษ์ ตึกเก่าสีชมพู อันเป็นที่ตั้งของร้านขนมจีนป้าป๋อง อาคารหม่องโง่ยซิ่น เรือนขนมปังขิง ที่มีความโดดเด่น ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี ๒๕๕๐ ประเภทอาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนา ภายในบ้านจัดเป็นห้องแสดงนิทรรศการเรื่องราวของเมืองลำปางในอดีต

กาดกองต้าเปิดเป็นถนนคนเดินวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๗.๐๐-๒๒.๐๐ นาฬิกา มีร้านค้ามากมายหลายรูปแบบ ทั้งร้านในตัวอาคารที่ตกแต่งสวยงาม แผงลอย ไปจนถึงแบกับดิน ทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง เช่น งานหัตถกรรม งานศิลปะ รวมถึงอาหารอร่อยมากมาย
(1)
Share
osotho
Keep by osotho
3132
FOLLOWER

การเดินทางและสอบถามข้อมูล

"การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ผ่านสิงห์บุรี ชัยนาทเข้านครสวรรค์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑ อีกครั้ง ผ่านกำแพงเพชร ตาก จากนั้นตรงเข้าสู่จังหวัดลำปาง รวมระยะทางทั้งสิ้น ๕๙๙ กิโลเมตร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ททท. สำนักงานเชียงใหม่ (สำนักงานชั่วคราว ติดต่อได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) ๑๖๔/๙๔-๙๕ ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ๕ ๐๑๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕ ๓๒๗ ๖๑๔๐-๑ อีเมล tatchmai@tat.or.th"
1 KEEP
osotho
1 LOVES
Namtarn99
COMMENT