การเดินทางและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๕ (ถนนธนบุรี-ปากท่อ) ก่อนเลี้ยวแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๔(ถนนเพชรเกษม) ถึงชุมพร แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๔๑ ถึงจังหวัดพัทลุง บรรจบกับทางหลวงหมายเลข ๔ อีกครั้ง แล้วขับต่อไปถึงแยกท่าท้อน ก่อนถึงตัวอำเภอหาดใหญ่ เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๑๔ หรือถนนลพบุรีราเมศวร์ ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๔๐๗ จนถึงเมืองสงขลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ททท. สำนักงานหาดใหญ่ ๑/๑ ซอย ๒ นิพัทธ์อุทิศ ๓ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๑๐๕๕ , ๐ ๗๔๒๓ ๘๕๑๘, ๐ ๗๔๒๔ ๓๗๔๗ อีเมล tatsgkhl@tat.or.th
สงขลา เมืองท่าเก่าแก่ที่มีประวัติการสร้างชุมชนมาอย่างยาวนาน และเปลี่ยนผ่านจากความรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตมาเป็นเมืองน่ารัก น่าเดินทอดน่องท่องวัฒนธรรมอันงดงาม โดยในตัวเมืองเก่ามีถนน ๓ สายด้วยกัน คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนเก้าห้อง หรือถนนนางงาม ปัจจุบันถนนทั้ง ๓ สายนี้ยังคงมีภาพบอกเล่าเรื่องราวให้คนรุ่น หลังได้รับรู้ผ่านอาคารบ้านเรือนในย่านเมืองเก่าสงขลา จากการศึกษาพบว่า สามารถแบ่งได้เป็น ๔ แบบด้วยกัน คือ ห้องแถวและอาคารจีนดั้งเดิม อาคารเหล่านี้ก่อสร้างในยุคแรกของการตั้งเมืองตามคติความเชื่อแบบจีนแท้ ๆ ห้องแถวและอาคารจีนที่ประยุกต์ตามอิทธิพลตะวันตก โดยมีร่องรอยของศิลปะแนวอาร์ตเดโค (Art Deco)และ อาร์ตนูโว (Art Nouveau) เข้ามาเป็นส่วนผสม แบบที่สาม คือ สถาปัตยกรรมจีนที่ประยุกต์รวมกับสถาปัตยกรรมตะวันตก อาคารลักษณะนี้พบมากในประเทศแถบอาณานิคมอังกฤษ มักถูกเรียกขานว่าแบบโคโลเนียล และสุดท้าย คือ สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอาณาบริเวณเมืองเก่า เช่น ศาลหลักเมือง ศาลเจ้า วัด โรงสีโบราณ และซากกำแพงเมือง เป็นต้น ส่วนสถานที่ที่น่าสนใจในย่านเมืองเก่าก็จะอยู่ในบริเวณถนนทั้ง ๓ สาย เช่น บ้านเรือนและตึกเก่าสไตล์ชิโน-โปรตุกีส โกดังหับโห้หิ้น ศาลหลักเมือง วัดมัชฌิมาวาส หรือวัดกลาง วัดยางทอง หรือหากต้องการรู้จักเมืองสงขลามากกว่านี้ก็ยังมีสถานที่อีกหลายแห่งที่อยู่ในละแวกเดียวกัน เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ กำแพงเมืองสงขลา และในการเที่ยวชมเมือง สิ่งหนึ่งที่จะพลาดไปไม่ได้คือของกินพื้นเมืองเช่น ขนมบอก ขนมค้างคาว นอกจากนี้ยังมีร้านน่านั่งในบรรยากาศเก่าๆ เช่น บ้านขนมไทยสอง-แสน ร้านอ่องเฮียบฮวด ร้านเจ. กลาส ข้าวต้มกล้วยนางยา ร้านปี๊เต๋ เป็นต้น
(1)
Share
osotho
Keep by osotho
3132
FOLLOWER

การเดินทางและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

"การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๕ (ถนนธนบุรี-ปากท่อ) ก่อนเลี้ยวแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๔(ถนนเพชรเกษม) ถึงชุมพร แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๔๑ ถึงจังหวัดพัทลุง บรรจบกับทางหลวงหมายเลข ๔ อีกครั้ง แล้วขับต่อไปถึงแยกท่าท้อน ก่อนถึงตัวอำเภอหาดใหญ่ เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๑๔ หรือถนนลพบุรีราเมศวร์ ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๔๐๗ จนถึงเมืองสงขลา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ททท. สำนักงานหาดใหญ่ ๑/๑ ซอย ๒ นิพัทธ์อุทิศ ๓ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๑๐๕๕ , ๐ ๗๔๒๓ ๘๕๑๘, ๐ ๗๔๒๔ ๓๗๔๗ อีเมล tatsgkhl@tat.or.th"
1 KEEP
osotho
1 LOVES
Pangpon
COMMENT