การเดินทางและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ จนถึงจังหวัดนครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ไปจนถึงจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑ โดยจะผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์และอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ผ่านจังหวัดแพร่ไปจนถึงจังหวัดน่าน รวมระยะทางประมาณ ๖๖๘ กิโลเมตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ททท. สำนักงานแพร่ (ดูแลพื้นที่แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์) ๓๔/๑๓๐-๑๓๑ ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง อำเภอ เมืองฯ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕ ๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕ ๔๕๒ ๑๑๒๗ เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/phrae
ในอดีตที่ผ่านมา หลายต่อหลายเมืองได้รับการพัฒนาเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง โดยส่วนหนึ่งที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัดความเจริญคืออาคารบ้านเรือนทันสมัย ทว่าเมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในภาคเหนือฝั่งตะวันออกคือเมืองน่าน กลับรักษาความสงบงามและวิถีแบบดั้งเดิม ส่งผลให้เมืองน่านกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบวิถีชีวิตอย่างแท้จริง สำหรับการท่องเที่ยวเยือนเมืองน่านนั้น จุดหมายจะอยู่ในบริเวณตัวเมือง ในย่านที่เรียกว่าข่วงเมือง หรือใจกลางเมือง ซึ่งมีวัดวาอาราม รวมถึงสถานที่สำคัญหลายแห่ง เที่ยวง่ายด้วยการเดินทอดน่อง ท่องไป เพราะแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุดตั้งอยู่ไม่ไกลกัน โดยสถานที่ที่พลาดไม่ได้ ได้แก่ วัดภูมินทร์ วัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยตัวพระอุโบสถและพระวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ทรงจัตุรมุข พระประธานจัตุรพักตร์ มีนาคสะดุ้งเทินพระอุโบสถไว้ ประตูไม้ทั้งสี่ทิศแกะสลักลวดลายสวยงามมากนอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคโบราณ ข้ามทางแยกไปอีกฝั่งหนึ่ง เป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุช้างค้ำ วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๑๙๔๙ เพื่อเป็นวัดหลวงประจำราชสำนักน่าน ตั้งอยู่ในตำแหน่งใจกลางเมือง ประดิษฐานพระธาตุเจดีย์ ศิลปะสมัยสุโขทัย รอบเจดีย์มีช้างปูนปั้น ส่วนภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา นามว่าพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี ซึ่งเป็นทองคำ ๖๕ เปอร์เซ็นต์ ในบริเวณไม่ไกลกัน เป็นที่ตั้งของคุ้ม เจ้าราชบุตร วัดหัวข่วง หอคำ ซึ่งปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ใกล้ ๆ กันนั้นคือวัดมิ่งเมือง ซึ่งประดิษฐานเสาหลักเมืองและมีงานปูนปั้นที่สวยงาม

เรื่องราวของเมืองน่านนั้น ไม่ได้มีบทสรุปเพียงแค่ย่านข่วงเมืองหรือลานเมืองเท่านั้น เมืองอันแสนสงบงามและมากไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งนี้ ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจให้ได้ไปสัมผัสอีกหลากหลายรูปแบบ ทั้งธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม
(0)
Share
osotho
Keep by osotho
3132
FOLLOWER

การเดินทางและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

"การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ จนถึงจังหวัดนครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ไปจนถึงจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑ โดยจะผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์และอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ผ่านจังหวัดแพร่ไปจนถึงจังหวัดน่าน รวมระยะทางประมาณ ๖๖๘ กิโลเมตร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ททท. สำนักงานแพร่ (ดูแลพื้นที่แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์) ๓๔/๑๓๐-๑๓๑ ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง อำเภอ เมืองฯ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕ ๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕ ๔๕๒ ๑๑๒๗ เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/phrae"
1 KEEP
osotho
0 LOVES
COMMENT