การเดินทางและการติดต่อ การเดินทาง
จากตัวเมืองเชียงใหม่ เส้นทางไปสู่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางมี ๒ เส้นทาง ได้แก่เส้นทางที่ ๑ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ (เชียงใหม่-ฝาง) เลี้ยวซ้ายตรงทางแยกตำบลเมืองงาย เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๘ ผ่านบ้านอรุโณทัยไปยังสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง (เส้นทางนี้ขับง่าย ไม่ชันมากนัก)
เส้นทางที่ ๒ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ (เชียงใหม่-ฝาง) ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๗ แยกบ้านปางควาย เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๙ ตรงไปประมาณ ๒๕ กิโลเมตร ถึงสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง (เส้นทางค่อนข้างชันเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการขับรถขึ้นเขาสูง)

สถานที่ติดต่อ
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ ๕ ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๔๕ ๐๑๐๗-๙
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โทรศัพท์ ๐ ๕๓๔๕ ๐๐๗๗
ดอยอ่างขาง แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมทีมี่ผู้ให้ความสนใจไปเยือนเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งปลูกผัก ผลไม้เมืองหนาว ที่สำคัญของประเทศไทยแล้ว ยังมีความงดงามของธรรมชาติที่ปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางสายดอกไม้ที่งามที่สุดในประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่ดอกนางพญาเสือโคร่งบาน แทบทุกสถานที่จะสะพรั่งไปด้วยสีชมพูของดอกไม้งาม นอกจากเรื่องราวของเกษตรเมืองหนาวและดอกไม้แล้ว ดอยอ่างขางยังเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะทำกิจกรรมดูดาว เพราะหลาย ๆ จุดมีความปลอดภัยและมีแสงไฟไม่เยอะมาก ทำให้มองเห็นดาวได้สะพรั่งท้องฟ้า จุดที่เหมาะสมในการดูดาวได้แก่บริเวณจุดชมวิวต่างๆ ไร่สตรอว์เบอร์รี ที่จะเห็นดาวได้อย่างสวยงาม
(1)
Share
osotho
Keep by osotho
3132
FOLLOWER

การเดินทางและการติดต่อ

"การเดินทาง
จากตัวเมืองเชียงใหม่ เส้นทางไปสู่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางมี ๒ เส้นทาง ได้แก่เส้นทางที่ ๑ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ (เชียงใหม่-ฝาง) เลี้ยวซ้ายตรงทางแยกตำบลเมืองงาย เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๘ ผ่านบ้านอรุโณทัยไปยังสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง (เส้นทางนี้ขับง่าย ไม่ชันมากนัก)
เส้นทางที่ ๒ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ (เชียงใหม่-ฝาง) ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๗ แยกบ้านปางควาย เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๙ ตรงไปประมาณ ๒๕ กิโลเมตร ถึงสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง (เส้นทางค่อนข้างชันเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการขับรถขึ้นเขาสูง)
สถานที่ติดต่อ
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ ๕ ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๔๕ ๐๑๐๗-๙
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โทรศัพท์ ๐ ๕๓๔๕ ๐๐๗๗"
1 KEEP
osotho
1 LOVES
Tametame
COMMENT