การเดินทางและการติดต่อ การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ (สายเอเชีย) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ จากนั้นต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๑ (พหลโยธิน) ผ่านจังหวัดกำแพงเพชร ตาก ก่อนถึงตัวเมืองตากให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ (แม่สอด-แม่สะเรียง) เมื่อถึงอำเภอแม่สอดแล้วเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปยังอุทยานแห่งชาติแม่เมย

สถานที่ติดต่อ
อุทยานแห่งชาติแม่เมย ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๗ ๗ ๐๔๙, ๐ ๕๕๕๗ ๖๔๕๒-๓ อีเมล maemoei@hotmail.com
อุทยานแห่งชาติแม่เมยเป็นอุทยานฯ ที่มีภูมิประเทศสลับซับซ้อนมีจุดสูงสุดกว่า ๑,๒๕๐ เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ปกคลุมไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยภูมิประเทศที่อยู่บนพื้นที่สูง ทำให้เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เหมาะแก่การดูดาวเป็นอย่างยิ่ง เหนือสันเขาของอุทยานฯ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกพักค้างแรมเพื่อชมความงามของดาวในค่ำคืน หรือชมสายหมอกยามเช้า เช่น ม่อนกิ่วลม เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมพักค้างแรม เพราะเป็นจุดชมดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่สวยงาม มองเห็นทะเลหมอกปกคลุมหุบเขาเบื้องล่าง โดยมียอดเขาสูงต่าง ๆ โผล่พ้นสายหมอก อีกทั้งยังสามารถชมดาวได้ ในคืนเดือนมืดจะเห็นดาวส่องประกายระยิบระยับทั่วทั้งผืนฟ้า และจากม่อนกิ่วลมเอง เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักถ่ายภาพดาวนิยมกันมาก เนื่องจากสามารถมองเห็นดาวเหนือได้ นอกจากนี้ยังมีม่อนครูบาใสเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาพักแรม เพราะม่อนแห่งนี้เป็นจุดชมวิวที่ชมทิวทัศน์ได้รอบตัว ม่อนพูนสุดา ม่อนปุยหมอก และยังสามารถเที่ยวชมแหล่งธรรมชาติที่กระจายอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่เมย เช่น ถ้ำแม่อุสุ น้ำตกชาวดอย น้ำตกแม่ละเมิง ฯลฯ ได้อีกด้วย
(1)
Share
osotho
Keep by osotho
3132
FOLLOWER

การเดินทางและการติดต่อ

"การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ (สายเอเชีย) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ จากนั้นต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๑ (พหลโยธิน) ผ่านจังหวัดกำแพงเพชร ตาก ก่อนถึงตัวเมืองตากให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ (แม่สอด-แม่สะเรียง) เมื่อถึงอำเภอแม่สอดแล้วเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปยังอุทยานแห่งชาติแม่เมย
สถานที่ติดต่อ
อุทยานแห่งชาติแม่เมย ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๗ ๗ ๐๔๙, ๐ ๕๕๕๗ ๖๔๕๒-๓ อีเมล maemoei@hotmail.com"
1 KEEP
osotho
1 LOVES
mooa.rosylady
COMMENT